Health and Social work
4 / 2013 + Supplementum

Latest issue of Health and Social work Scientific Journal
• Volume 8 • 2013 issue 4

časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 8 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Výber z obsahu aktuálneho čísla

  • Globálna kríza súčasnosti a jej sociálno-ekonomické dopady
  • Sociálne statusy žien v krajinách tretieho sveta
  • Bezrobotny w systemie opieki spolecznej
  • Rakovina ako dôsledok modernej civilizácie: Sme pripravení na zvládnutie rakoviny v 21. storočí?
  • Spearmanov koeficient poradovej korelácie – aplikácia v ošetrovateľstve
  • Sledovanie nežiaducich účinkov radioterapie vo FNSP v Prešove
  • Debarierizačné opatrenia pre osoby so sluchovým postihnutím

A veľa daľších tém…

Stiahnite si aktuálne čísla v slovenskom alebo českom jazyku

Zdravotníctvo a sociálna práca SK, číslo 4/2013
Zdravotnictví a sociální práce CZ, čislo 4/2013

Časopis Zdravotníctvo a Sociálna práca, SUPPLEMENTUM 4/2013

Zdravotníctvo a sociálna práca SK, číslo 4 Supplementum/2013
Zdravotnictví a sociální práce CZ, čislo 4 Supplementum/2013