Health and Social work
1 / 2014

Latest issue of Health and Social work Scientific Journal
• Volume 9 • 2014 issue 1

časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 8 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Výber z obsahu aktuálneho čísla

  • Oftalmogerontológia II
  • Význam a cíl případové konference v oblasti péče o ohrožené rodiny
  • Vybrané funkcie public relation inštitúcií sociálnej pomoci
  • Hormonálna antikoncepcia – zvyky a informovanosť študentiek
  • Faktorová analýza ako výskumná metóda
  • Zamestnanosť a zamestnateľnosť absolventov sociálnej práce na Slovensku
  • Frekvencia žmurkania v korelácii so stavom slzného filmu a pacientov so syndrómom slzného oka

A veľa daľších tém…

Stiahnite si aktuálne čísla v slovenskom alebo českom jazyku

Zdravotníctvo a sociálna práca SK, číslo 1/2014
Zdravotnictví a sociální práce CZ, čislo 1/2014