Health and Social work
3 / 2014

Aktuálne číslo nášho vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca
• Volume 9 • 2014 issue 3

časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 8 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Výber z obsahu aktuálneho čísla

  • Sexuálne prenosné ochorenia v Slovenskej republike
  • Dětské úrazy spojené s vodou
  • Aktuální rizikové faktory v přístupu dětí ke psům v České republice
  • Multidisciplinárny prístup k pacientom s vrodenou anomáliou Motility tráviacej rúry
  • Práce s muži v sociálních službách
  • Sociální opora jako sociální determinants zdraví u imigrantů

A veľa daľších tém…

Stiahnite si aktuálne čísla v slovenskom alebo českom jazyku

Zdravotníctvo a sociálna práca SK, číslo 3/2014
Zdravotnictví a sociální práce CZ, čislo 3/2014