Aktuálne číslo 1/2019

Aktuálne číslo časopisu Zdravotníctov a Sociálna Práca na stiahnutie vo formáte PDF.

Read More

Archív časopisov

Archív starších vydaní časopisov Zdravotníctvo a Sociálna Práca

Read More

Pokyny autorom

Najnovšie poznatky z oblasti zdravotníctv a sociálnej práce a interdisciplinárnych odborov.

Read More

Zdravotníctvo a sociálna práca
Vedecký časopis Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., v Bratislave a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

Časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 10 rokov. Z odborného časopisu, ktorý vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave sa z odborného časopisu postupne vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov a tým , že je recenzovaný na vedecko-odborný časopis.
V roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádzame v slovenskej a českej verzii. Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis bude vychádzať v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup k časopisu študentom, internetová forma bude zdarma.

Vydáva:
SAMOSATO, s. r. o., Bratislava, SR
MAUREA, s. r. o., Plzeň, ČR