Ročník 18 / 2023, č.3, nášho vedeckého časopisu ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA PRÁCA.

časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 18 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Časopis “Zdravotníctvo a sociálna práca” (Health and Social Work) bol premenovaný v roku 2021 na International Journal of Health, New Technologies and Social Work Including Public Health New Technologies, Nursing, Laboratory Medicine, Social Work and Education.

Pôvodné články

  • Pôrod cisárskym rezom a možnosti ovplyvnenia fyzioterapiou
  • Znalosti kinestetiky a rehabilitačního ošetřovatelství studentů střední zdravotnické školy
  • Aspekty sociálnych služieb a zdravie v postcovidovom období
  • Rizikové faktory rakoviny prsníka — prehľad súčasných poznatkov
  • Každodenné problémy u pacientov po operáciach sekundárneho glaukómu po stereotaktickom ožiarení očnej gule

 

 

Stiahnuť číslo 3/2023