Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., v Bratislave v duchu odkazu sv. Alžbety podporuje zdravotné a sociálne projekty nielen doma na Slovensku, ale aj v zahraničí. Podporuje preto aj čo najrýchlejšiu výmenu nových vedeckých a odborných informácií ako aj ich sprostredkovanie širokej odbornej i laickej verejnosti. Ako výsledok nášho úsilia predkladáme vedeckej, pedagogickej a študentskej verejnosti zborníky vedeckých prác.

V akademickom roku 2021-22 sme v spolupráci so Sliezskou lekárskou univerzitou v Katowiciach, Poľsko, predložili vedecko-odbornej verejnosti Zborník vedeckých prác „COVID-19 and its impacts on health, helping professions and new technologies / COVID-19 i jego wpływ na zdrowie, zawody pomocnicze i nowe technologie / COVID-19 a jeho dopady na zdravotníctvo, pomáhajúce profesie a nové technológie“.

V akademickom 2022-23 sme predložili vedecko-odbornej verejnosti zborník Post COVID, Treatment and Therapies / Leczenie i therapie / Liečba a terapie.

V akademickom 2023-24 predkladáme vedecko-odbornej verejnosti zborník Rehabilitation and Physiotherapy after COVID-19 / Rehabilitacja i fizjoterapia po COVID-19 / Rehabilitácia a fyzioterapia po COVID-19.

Zborník 2023 / Obsah / Rehabilitácia a fyzioterapia po COVID‑19

 1. NEUROLOGICKÉ KOMPLIKÁCIE PRI POST‑COVIDE
  A PO OČKOVANÍ PROTI COVIDU. PREVENCIA, LIEČBA,
  REHABILITÁCIA A UMELÁ INTELIGENCIA.
  Miron Šrámka, Ján Mašán, Eugen Ružický, Martin Polakovič
 2. ČO OČÁKAVAŤ PO PREKONANÍ COVID‑19
  A SKONČENÍ PANDÉMIE COVID‑19?
  Oleksandr Dobrovanov, Richard Bárta
 3. 6 MINUTOWY TEST CHODU (6MWT) – OCENA TOLERANCJI WYSIŁKOWEJ DLA KAŻDEGO. PROPOZYCJE WARTOŚCI REFERENCYJNYCH
  Andrzej Knapik, Katarzyna Nierwińska, Anna Konarska, Andrzej Myśliwiec
 4. PANDEMIA OTYŁOŚCI U DZIECI JAKO CZYNNIK RYZYKA CHORÓB CYWILIZACYJNYCH
  Anna Brzęk
 5. KOMPLEKSOWA REHABILITACJA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ KOŃCZYN DOLNYCH Z WYKORZYSTANIEM Z OBIEKTÓW ZEWNĘTRZNYCH INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  Jerzy Rottermund, Lucia Ludvigh Cintulová, Andrzej Knapik
 6. NEUROENDOKRINNÉ TUMORY, KARCINOIDY A ICH LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA
  Zuzana Cingelová
   
  A mnoho ďalších.
STIAHNUŤ ZBORNÍK