Aktuálne číslo 4/2015 + Supplementum

Aktuálne číslo 4/2015 + Supplementum

Aktuálne číslo nášho vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca, 4/2015
• ročník 10. • 2015 č.4.

časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 8 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Výber z obsahu aktuálneho čísla

  • Manažment pacientov s perforovanou divertikulitidou
  • Histomorfologická charakteristika atypického skvamózneho epitelu s neurčitým významom
  • Súčasné trendy pri laboratórnom zhotovení ortodontických platní na Slovensku
  • Správna preanalytická prax
  • K problematike civilizačních ochorení
  • Dětství jako sociální determinanta zdraví u vybrané skupiny Imigrantů žijících na území České republiky

A veľa daľších tém…

Stiahnite si aktuálne čísla v slovenskom alebo českom jazyku

Zdravotníctvo a sociálna práca SK, číslo 4/2015
Zdravotnictví a sociální práce CZ, čislo 4/2015

Zdravotníctvo a sociálna práca – Supplementum 2015

Abstrakty z XI. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou “Zdravotnícke, sociálne, ekonomické a právne problémy marginalizovaných skupín“

Zdravotníctvo a sociálna práca SK, Supplementum 2015
Zdravotnictví a sociální práce CZ, Supplementum 2015