Zborník 2022

Zborník vedeckých prác „COVID-19 and its impacts on health, helping professions and new technologies / COVID-19 i jego wpływ na zdrowie, zawody pomocnicze i nowe technologie / COVID-19 a jeho dopady na zdravotníctvo, pomáhajúce profesie a nové technológie“ predkládáme v spolupráci so Sliezskou lekárskou univerzitou v Katowiciach, Poľsko. Podarilo sa nám získať viaceré príspevky z Poľska, Slovenska aj Česka.

Zborník 2022 / Obsah

 1. NERVOVÝ SYSTÉM A POSTCOVIDOVÝ SYNDRÓM
  Miron Šramka, Ján Mašán, Eugen Ružický
 2. NEGATYWNE I POZYTYWNE SKUTKI PANDEMII COVID‑19
  NA STYL ŻYCIA DZIECI I MŁODZIEŻY. PRZEGLĄD BADAŃ
  POLSKICH, CZESKICH I SŁOWACKICH
  Anna Brzęk
 3. BREAST CANCER PREVENTION AND LIFE SATISFACTION
  AMONG WOMEN DURING COVID‑19 PANDEMIC
  Anna Kowalczyk, Iwona Nowakowska, Agnieszka Baic, Dominika Plaza, Krzysztof Ślosarek, Armand Cholewka, Magdalena Rutkowska5), Anna Brzęk
 4. KOINFEKCIA TBC A COVID‑19
  Ľubica Schutová, Michal Valach, Katarína Svobodová, Katarína Subyová Valachová
 5. VÝZVY PRE SOCIÁLNE SLUŽBY PRE SENIOROV
  V OBDOBÍ PANDÉMIE A V POST‑COVID OBDOBÍ
  Lucia Ludvigh Cintulová, Jerzy Rottermund, Szilvia Buzalová
 6. NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI V POST‑COVID OBDOBÍ
  Lucia Ludvigh Cintulová, Pavol Beňo, Ingrid Juhásová
   
  A mnoho ďalších.
STIAHNUŤ ZBORNÍK