Zdravotníctvo a sociálna práca
1 / 2013

Aktuálne číslo nášho vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca
• ročník 8. • 2013, č. 1.
časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 7 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Výber z obsahu aktuálneho čísla

 • Poznanie priebehu Arteria lienalis v chirurgii sleziny
 • Príprava medikov v urgentnej medicíne a medicíne katastrof na Lekárskej fakulte UK v Bratislave
 • Syndróm vyhorenia ako podceňovaný problém v zdravotníctve
 • Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví České republiky
 • Ošetrovateľské problémy u seniorov v zariadeniach sociálnych služieb
 • Prevencia polytraumy u tehotných žien
 • Recentní vývoj přednemocniční neodkladné péče poskytované Zdravotnickou záchrannou službou v České republice
 • Malígne nádory a mikročastice – state of art
 • Kvalita ošetřovatelské péče očima pacientů urgentního příjmu
  A mnoho ďalších tém…

Stiahnite si aktuálne čísla v slovenskom alebo českom jazyku

Zdravotníctvo a sociálna práca SK, číslo 1/2013 [pdf 1,83MB]

Zdravotnictví a sociální práce CZ, čislo 1/2013 [pdf 1,83MB]