Zdravotníctvo a sociálna práca
2 / 2013

Aktuálne číslo nášho vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca
• ročník 8. • 2013, č. 2.
časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 8 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Výber z obsahu aktuálneho čísla

  • Sv. Cyril a Metod priniesli poznatky aj o medicíne
  • Pohlavní choroby a prostituce v České republice
  • Náhla príhoda brušná – malígna črevná obštrukcia u onkologického pacienta
  • Klasifikácia karcinómov prsníka založená na hodnotení molekulových charakteristík
  • Vytvárania možnosti zamestnania pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva
  • Hodnotenie kvality sociálnych služieb prostredníctvom štandardov
  • Role občana a zdravotnického pracovníka při náhlé poruše zdraví

 

Stiahnite si aktuálne čísla v slovenskom alebo českom jazyku

Zdravotníctvo a sociálna práca SK, číslo 2/2013 [pdf 1,73MB]

Zdravotnictví a sociální práce CZ, čislo 2/2013 [pdf 1,73MB]