Zdravotníctvo a sociálna práca
3 / 2013

Aktuálne číslo nášho vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca • ročník 8. • 2013, č. 3. časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 8 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Výber z obsahu aktuálneho čísla

  • 5. výročie vzniku Detašovaného pracoviska sv. Cyrila a Metoda v Partizánskom
  • Ako pomôcť hriešnikom
  • Řešení problematiky HIV/AIDS v České republice
  • Vytvorenie dotazníku pre lekársku ambulanciu
  • Vzdělaní zdravotníci a učitelé mohou významně přispět ke zvýšení zdravotní gramotnosti
  • Informovanosť populácie o zastúpení prírodných látok vo vybraných potravinách
  • Syndróm vyhorenia u sociálnych pracovníkov v košickom regióne

Stiahnite si aktuálne čísla v slovenskom alebo českom jazyku Zdravotníctvo a sociálna práca SK, číslo 3/2013 Zdravotnictví a sociální práce CZ, čislo 3/2013