Zdravotníctvo a sociálna práca
2 / 2014

Latest issue of Health and Social work Scientific Journal
• Volume 9 • 2014 issue 2

časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 8 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Výber z obsahu aktuálneho čísla

  • Vplyv fyzioterapie pri vertebrogénnom algickom syndróme
  • Autovakcíny v liečbe chronických a recidivujúcich infekcií dolných močových ciest a chronických prostatitíd
  • Rozdiely v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti u pacientov po operácii kolorekta laparotomickým a laparoskopickým postupom
  • Význam androgénového receptoru v triple-negatívnych podtpoch karcinómu prsníka
  • Interakcie kardiovaskulárnych liekov u starých osôb v ambulantnej praxi
  • Změny v pojetí role muže v romské rodině

A veľa daľších tém…

Stiahnite si aktuálne čísla v slovenskom alebo českom jazyku

Zdravotníctvo a sociálna práca SK, číslo 2/2014
Zdravotnictví a sociální práce CZ, čislo 2/2014