Zdravotníctvo a sociálna práca
4 / 2014 + Supplementum

Aktuálne číslo nášho vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca
• ročník 9. • 2014, č.4.

časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 8 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Výber z obsahu aktuálneho čísla

  • Svätopluk I. Veľký, cisárom?
  • Autonomie seniorů žijících v domácím prostředí
  • Sociálne služby pre seniorov zabezpečované v Nitrianskom samosprávnom kraji
  • Význam edukace a prevence při kontaktu dětí a psů/li>
  • Prevence a diagnostika karcinomu prostaty v ordinaci praktického lékaře
  • Tenkoihlová aspiračná biopsia prsníka – moderné klinické a cytologické poznatky

A veľa daľších tém…

Stiahnite si aktuálne čísla v slovenskom alebo českom jazyku

Zdravotníctvo a sociálna práca SK, číslo 4/2014
Zdravotnictví a sociální práce CZ, čislo 4/2014

Časopis Zdravotníctvo a Sociálna práca, SUPPLEMENTUM 4/2014

Zdravotníctvo a sociálna práca SK, číslo 4 Supplementum/2014
Zdravotnictví a sociální práce CZ, čislo 4 Supplementum/2014