Zdravotníctvo a sociálna práca
1 / 2015

Aktuálne číslo nášho vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca
• ročník 10. • 2015 č.1.

časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 8 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Výber z obsahu aktuálneho čísla

  • Reflexia odborného diela Alžbety Hanzlíkovej a rozvoj ošetrovateľstva
  • Ošetrovateľská konferencia Alžbety Hanzlíkovej 2015
  • Pamätná tabuľa doc. PhDr. Alžbety Hanzlíkovej, PhD./li>
  • Stravovací návyky školních dětí
  • Cytologické základy premalígnych a malígnych lézií prsníka
  • Cytomorfologické aspekty benígnych lézií prsníka
  • Neoadjuvancia v liečbe karcinómu rekta – súčasné trendy

A veľa daľších tém…

Stiahnite si aktuálne čísla v slovenskom alebo českom jazyku

Zdravotníctvo a sociálna práca SK, číslo 1/2015
Zdravotnictví a sociální práce CZ, čislo 1/2015