Zdravotníctvo a sociálna práca 3 / 2015

Aktuálne číslo nášho vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca, 3/2015
• ročník 10. • 2015 č.3.

časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 8 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Výber z obsahu aktuálneho čísla

  • Meranie rozptýleného žiarenia v okolí rádioterapeutického elektrónového urýchľovača a protonového synchrotrónu a ich vzájemné porovnanie
  • Omaha systém – standardizovaná terminologie v komunitní praxi
  • Problematika sociálněprávní ochrany dětí v toku času
  • Dbáme dostatečněna ochranu osobních údajůve zdravotnickém zařízení?
  • Role sestry ve výzkumu ve zdravotnictví z pohledu studentůošetřovatelství z vyšších odborných zdravotnických škol v České republice

A veľa daľších tém…

Stiahnite si aktuálne čísla v slovenskom alebo českom jazyku

Zdravotníctvo a sociálna práca SK, číslo 3/2015
Zdravotnictví a sociální práce CZ, čislo 3/2015