Zdravotníctvo a sociálna práca 2/2016

Aktuálne číslo nášho vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca, 2/2016
• ročník 11. • 2016 č.2.

časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 8 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Výber z obsahu aktuálneho čísla

  • Overenie účinnosti dezinfekčných roztokov a efektivity programov dezinfekcie z aspektu vybraných pôvodcov nozokomiálnych nákaz
  • Špecifiká komunikácie sestry s pacientom so zrakovým, sluchovým a rečovým postihnutím
  • Prvý prehľad o verejnoprávnom a súkromnom zdravotnom postení v Nemecku
  • Příčiny neúspěšné sanace rodiny v rámci sociální rehabilitace, rizika, následky
  • Problém osamelosti a jej aktuálne riziká v kontexte súčasných výskumov
  • Hojenie chronických rán

A veľa daľších tém…

Stiahnite si aktuálne čísla v slovenskom alebo českom jazyku

Zdravotníctvo a sociálna práca SK, číslo 2/2016
Zdravotnictví a sociální práce CZ, čislo 2/2016