Zdravotníctvo a sociálna práca 1/2017

Aktuálne číslo nášho vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca, 1/2017
• ročník 12. • 2017 č.1.

časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 12 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Výber z obsahu aktuálneho čísla

  • Probiotiká v chirurgii
  • Benefity a prekážky zdravotných aplikácií – výzva demonštrovaná na príklade antibiotickej liečby urinárneho traktu
  • Zdravotná gramotnosť, metóda jako zlepšiť zdravie populácie a jej využitie vo verejnom zdravotníctve
  • Infekčné ochorenia preventabilné očkovaním
  • K problematike alkoholizmu starých ľudí
  • Microdacyn 60® hydrokél. Správna voľba pri liečení ulcusu cruris

 

Stiahnite si aktuálne čísla v slovenskom alebo českom jazyku

Zdravotníctvo a sociálna práca SK, číslo 1/2017
Zdravotnictví a sociální práce CZ, čislo 1/2017