Zdravotníctvo a sociálna práca 2/2017

Aktuálne číslo nášho vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca, 2/2017
• ročník 12. • 2017 č.2.

časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 12 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Výber z obsahu aktuálneho čísla

  • Retrospektívna štúdia intervenčných metód
  • Tri druhy nemeckých zdravotných stredísk z hľadiska právnych predpisov
  • Význam nespecifického faktoru psychické zátěže v práci všeobecných sester
  • Starostlivosť o seniorov so závislosťami žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb
  • Životní styl matek na rodičovské dovolené
    žijících na místních částech vybrané komunitě
  • Oznam o medzinárodnej konferencii v Báčskom Petrovci
  • Úspešná liečba popálenín prípravkom JODERMAL A®: kazuistika
  • Neprihojená plastika po extirpácii melanómov na predkolení pravej dolnej končatiny

Stiahnite si aktuálne čísla v slovenskom alebo českom jazyku

Zdravotníctvo a sociálna práca SK, číslo 2/2017
Zdravotnictví a sociální práce CZ, čislo 2/2017