Zdravotníctvo a sociálna práca 3/2017

Aktuálne číslo nášho vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca, 3/2017
• ročník 12. • 2017 č.3.

časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 12 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Výber z obsahu aktuálneho čísla

  • Big data, analytika a iné technológie v digitalizácii zdravotníctva
  • Specifika sociální práce s rodinami řešícími (akutní) problematickou situaci
  • Reflexia penitenciárneho zaobchádzania v súvislosti s adaptačným procesom seniorov v ústave na výkon trestu odňatia slobody
  • Novela zákona č. 95/2004 Sb. o postgraduálnom vzdelávaní lekárov
  • Syndróm vyhorenia sociálnych pracovníkov pracujúcich na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v Slovenskej republike
  • Oznam o medzinárodnej konferencii v Báčskom Petrovci
  • Liečba Ulcus cruris bilateralis Microdacyn 60 ® hydrogel

Stiahnite si aktuálne čísla v slovenskom alebo českom jazyku

Zdravotníctvo a sociálna práca SK, číslo 3/2017
Zdravotnictví a sociální práce CZ, čislo 3/2017