Zdravotníctvo a sociálna práca 4/2017

Aktuálne číslo nášho vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca, 4/2017
• ročník 12. • 2017 č.4.

časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 12 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Výber z obsahu aktuálneho čísla

  • Endoparazitózy šíriace sa komunálnou odpadovou vodou
  • Zdravotné strediská a ďalšie koncepty v Nemecku a v Európe z pohľadu poskytovania zdravotnej starostlivosti
  • Zriedkavá forma perivaskulárneho epiteliálneho tumoru (PEComu) v retroperitoneu
  • Fajčenie ako súčasť sekundárnej prevencie aterosklerózy
  • Sociálna stimulácia a kognitívny tréning pre osoby s demenciou
  • Komunikácia so sluchovo postihnutým pacientom v kontexte ošetrovateľskej praxe

Stiahnite si aktuálne čísla v slovenskom alebo českom jazyku

Zdravotníctvo a sociálna práca SK, číslo 4/2017
Zdravotnictví a sociální práce CZ, čislo 4/2017