Zdravotníctvo a sociálna práca 1/2018

Aktuálne číslo nášho vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca, 1/2018
• ročník 13. • 2018 č.1.

časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 12 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Výber z obsahu aktuálneho čísla

  • Vybrané ochorenia rohovky a ich vplyv na centrálnu zrakovú ostrosť pacientov
  • Meningeóm pošiev zrakového nervu
  • Sociální práce s vybranými cílovými skupinami)
  • Současný stav problematiky patologického hráčstva
  • Aspekty implementácie supervízie do praktickej práce sociálnych pracovníkov
  • Sociální podpora pacientu s amputací dolních končetin

Stiahnite si aktuálne čísla v slovenskom alebo českom jazyku

Zdravotníctvo a sociálna práca SK, číslo 1/2018
Zdravotnictví a sociální práce CZ, čislo 1/2018