Zdravotníctvo a sociálna práca 3/2018 Supplementum

Aktuálne číslo nášho vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca, 3/2018
• ročník 13. • 2018 č.3. Supplementum

časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 13 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Výber z obsahu aktuálneho čísla

  • 10. Výročie založenia ústavu Sv.Cyrila a Metoda v Partizánskom
  • Manažment rán v AKH – Medicínsky univerzitný kampus Viedeň.
  • Etika a etické dilemy v práci supervízora.
  • Cesta k efektivnímu využití zdroju při hromadném výskytu pacientu.
  • Hlavné zmeny v poľskom systéme zdravotnej starostlivosti.
  • Zobrazovanie vizuálnych dát v kolaboratívnom viacpoužívateľskom prostredi pre stereotaktické rádiochirurgické operácie.
  • Rozvoj zručností v oblasti riadenia a vedenia nemocníc.
  • A mnohé ďaľšie témy….

Stiahnite si aktuálne čísla v slovenskom alebo českom jazyku

Zdravotníctvo a sociálna práca SK, číslo 3/2018 Supplementum
Zdravotnictví a sociální práce CZ, čislo 3/2018 Supplementum