Zdravotníctvo a sociálna práca 1/2019

Aktuálne číslo nášho vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca, 1/2019
• ročník 14. • 2019 č.1.

časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 14 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Výber z obsahu aktuálneho čísla

  • Vlastnícke práva v troch typoch centier zdravotnej starostlivosti v kontexte inštitucionálneho teoretického prehľadu
  • Využitie 3D tlače v zdravotníctve – v očnom lekárstve
  • Vekom podmienené zmeny povrchu oka a epibulbárne nádory
  • Vedomosti sestier o problematike klostrídiovej infekcie
  • Psychická pracovná záťaž sestier na oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny
  • Európsky projekt na vytvorenie výskumných kapacít pre merania vnútroočného tlaku s metrologickou nadväznosťou
  • A mnohé ďaľšie témy….

Stiahnite si aktuálne čísla v slovenskom alebo českom jazyku

Zdravotníctvo a sociálna práca, číslo 1/2019