Zdravotníctvo a sociálna práca 3/2019

Aktuálne číslo nášho vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca, 3/2019
• ročník 14. • 2019 č.3.

časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 14 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Výber z obsahu aktuálneho čísla

  • Editoriál – Miron Šramka
  • Fekálna mikrobiálna transplantácia ako „nová“ forma modulácie črevného mikrobiómu
  • Pôdou prenosné helmintózy u hospitalizovaných det
  • Zdravotná starostlivosť a edukácia pacientov so zlomeninami chrbtice bez neurologického deficitu
  • Kvalita a zhodnotenie vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov v Bratislave a ich porovnanie na základe vybraných ukazovateľov za rok 2017
  • A mnohé ďaľšie témy….

Stiahnite si aktuálne čísla v slovenskom alebo českom jazyku

Zdravotníctvo a sociálna práca, číslo 3/2019