Zdravotníctvo a sociálna práca 1/2020

Aktuálne číslo nášho vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca, 1/2020
• ročník 15. • 2020 č.1.

časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 15 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Výber z obsahu aktuálneho čísla

  • Význam výhrad v svedomí ako nástroj vykonávania ústavnej slobody svedomia na Slovensku
  • Otyłość, sprawność fizyczna i zdolności motoryczne u młodzieży z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej w oparciu o piśmiennictwo
  • Bakteriofágy verzus antibiotika v boji proti rezistentným bakteriálnym infekciám
  • Vliv střevní mikrobioty na lidské zdraví
  • Obezita v ambulancii praktického lekára
  • Vplyv jogy na stres sestier: pilotná štúdia
  • Ochrana osobních údajov v zdravotníctve
  • Recenzia na monografiu Verejnozdravotnícke a diagnostické aspekty tuberkulózy a koinfekcie HIV/TBC od autorov Beňo P. a Samohýl M.

Stiahnite si aktuálne číslo: Zdravotníctvo a sociálna práca, číslo 1/2020