Zdravotníctvo a sociálna práca 2/2020

Aktuálne číslo nášho vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca, 2/2020
• ročník 15. • 2020 č.2.

časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 15 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Výber z obsahu aktuálneho čísla

  • Sociálne služby v Slovenskej republike a ich význam pre Rómov
  • Trampolína: Nadšenie alebo skepsa? Trampolínové úrazy u detí
  • Motivačné faktory celoživotného vzdelávania sestier
  • Poruchy sluchu u detí a možnosti ich rehabilitácie

Stiahnite si aktuálne číslo: Zdravotníctvo a sociálna práca, číslo 2/2020