Zdravotníctvo a sociálna práca 3/2020

Aktuálne číslo nášho vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca, 3/2020
• ročník 15. • 2020 č.3.

časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 15 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Výber z obsahu aktuálneho čísla

  • Rizikové aktivity detí počas pandémie a letných prázdnin
  • Využitie 3D Stimulácie u hemiparetických pacientov s instabilitou dolnej končatiny
  • Nežiaduce účinky liečby systémovými retinoidmi na oko
  • Rekonštrukcia prsníka pomocou dermálneho laloka – operačná technika
  • Popôrodná fyzioterapia diastázy musculi recti abdominis
  • Hodnotenie analgetického účinku celkovej a lokálnej kryoterapie u starších ľudí
  • Měření kvality života dětí s autismem a jejich rodin pomocí PedsQLTM

Stiahnite si aktuálne číslo: Zdravotníctvo a sociálna práca, číslo 3/2020