Zdravotníctvo a sociálna práca 2/2021

Ročník 16 / 2021, č.2. Nášho vedeckého časopisu ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA PRÁCA.

časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 16 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Časopis “Zdravotníctvo a sociálna práca” (Health and Social Work) bol premenovaný v roku 2021 na International Journal of Health, New Technologies and Social Work Including Public Health New Technologies, Nursing, Laboratory Medicine, Social Work and Education.

Pôvodné články

  • Pravna priroda stručne greške i njen uticaj na oblik odgovornostizdravstvenih radnika Republike Srbije
  • Untersuchungen der drei Arten von medizinischen Pflegezentrenim Zusammenhang mit der Transaktionskosten-Theorie
  • Zdravotná politika a zdravotná starostlivosť na Slovensku a Tunisku
  • Tolosa – Hunt syndróm – kazuistika
  • Kvalita života dětí v dětských domovech v České republice
Stiahnuť číslo 2/2021