Zdravotníctvo a sociálna práca 4/2021

Ročník 16 / 2021, č.4. Nášho vedeckého časopisu ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA PRÁCA.

časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 16 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Časopis “Zdravotníctvo a sociálna práca” (Health and Social Work) bol premenovaný v roku 2021 na International Journal of Health, New Technologies and Social Work Including Public Health New Technologies, Nursing, Laboratory Medicine, Social Work and Education.

Pôvodné články

  • Umelá inteligencia v rehabilitácii postcovidového syndrómu
  • Reakcie nervového systému na infekciu vírusom SARS-CoV-2
  • Problemy osób starszych związane z uszkodzeniem mięśni szkieletowychpo zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, podejmowane terapie
  • Sociálny rozmer vnútromaternicového úmrtia
  • Vliv alternativních terapeutických přístupů na vertebroviscerální vztahyfunkčních poruch jater a žlučníku
Stiahnuť nové číslo 4/2021