Zdravotníctvo a sociálna práca 1/2022

Ročník 17 / 2022, č.1, nášho vedeckého časopisu ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA PRÁCA.

časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 17 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Časopis “Zdravotníctvo a sociálna práca” (Health and Social Work) bol premenovaný v roku 2021 na International Journal of Health, New Technologies and Social Work Including Public Health New Technologies, Nursing, Laboratory Medicine, Social Work and Education.

Pôvodné články

  • Strategies for teaching methods in health care disciplines.
  • Gastric cancer- cancer stem cells (CSCs) theory.
  • Pressure intraperitoneal aerosol chemotherapy – will it change
    the fate of patients with peritoneal metastases?
  • History of breastfeeding in Slovakia until Corona Crisis
  • The Quality of Life of Prisoners with Electronic Tags
Stiahnuť číslo 1/2022