Zborník 2021

Zborník vedeckých prác „COVID-19 and its impacts on health, helping professions and new technologies / COVID-19 i jego wpływ na zdrowie, zawody pomocnicze i nowe technologie / COVID-19 a jeho dopady na zdravotníctvo, pomáhajúce profesie a nové technológie“ predkládáme v spolupráci so Sliezskou lekárskou univerzitou v Katowiciach, Poľsko. Podarilo sa nám získať viaceré príspevky z Poľska, Slovenska aj Česka.

Obsah

 1. Vplyv ozónoterapie u neurologických porúch v post-covidovom syndróme
  Ján Mašán, Miron Šramka, Kamil Koleják
 2. Rehabilitacja ambulatoryjna ozdrowieńców po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, rola fizjoterapii  
  Jerzy Rottermund, Andrzej Knapik, Lucia Ludvigh Cintulová
 3. Post-covid-19  a nervový systém
  Miron Šramka, Eugen Ružický, Ján Mašán
 4. Interakce států v rámci mezinárodních organizací k překonání pandemie COVID-19
  Dagmar Kalátová, Ansell Lammert
 5. Impact of therapies to empower seniors in long-them services during the coronavirus pandemic
  Lucia Ludvig Cintulová, Jerzy Rottermund
 6. Možnosti využitia animoterapie v pandémii COVID-19
  Ján Mašán,  Silvia Golská, Jana Korcová, Mariana Hamarová
   
  A mnoho ďalších.
STIAHNUŤ ZBORNÍK