Zdravotníctvo a sociálna práca 5/2022, Supplementum

Ročník 17 / 2022, č.5 Supplementum, nášho vedeckého časopisu ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA PRÁCA.

časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 17 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Časopis “Zdravotníctvo a sociálna práca” (Health and Social Work) bol premenovaný v roku 2021 na International Journal of Health, New Technologies and Social Work Including Public Health New Technologies, Nursing, Laboratory Medicine, Social Work and Education.

Pôvodné články

 • Pozytywne skutki pandemii Covid-19 w zakresie stylu zycia dzieci i mlodziezy
 • Ozónoterapia v medicíne
 • Ruch czlowieka – profilaktyka, terapia, monitoring. System monitorowania i racjonalizacji treningu SMART
 • Výhody používania virtuálnej reality v nanoartroskopii
 • Analiza typowych i nietypowych wzorców ruchowych niemowlat z wykorzystaniem systemu OSESEC
 • Post-COVID-19 a nervový systém
 • Koinfekcia TBC a COVID-19
 •  Poskytovanie sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti v seniorských zariadeniach v čase pandemickom a post-covid-19 období
 • Telemedicína
 • Štatistické vyhodnocovanie v medicíne
 • Komplexný pohľad na kognitívnu rehabilitáciu
Stiahnuť číslo 5/2022