Zdravotníctvo a sociálna práca
1-2 / 2011

Časopis Zdravotníctvo a sociálna práca
• ročník 6. • 2011, č. 1 — 2.
Časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 6 rok. Z odborného časopisu, ktorý vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove  VŠZaSP sv. Alžbety  v Bratislave sa  z odborného časopisu postupne vypracoval na základe kvality  Vašich príspevkov a tým , že je recenzovaný na vedecko-odborný časopis.

 Výber z obsahu aktuálneho čísla

  • Subjektívne vnímanie svojich vedomostí o prírodných látkach študentmi ošetrovateľstva
  • Alkoholizmus a jeho vplyv na funkčnosť a kvalitu rodiny
  • Práca s chorým na alzheimerovu demenciu
  • Sociálny pracovník v hospici „áno“ a či „nie“?
  • Primárna prevencia cerebrovaskulárnych príhod v podmienkach Neurologickej ambulancie vo FNsP v Nových Zámkoch
  • Chorý v opatrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí a hluk
  • Môže fyzicky nenáročná práca poškodiť zdravie?
  • Dětská obezita jako zdravotně sociální problém
  • Kardiovaskulárne ochorenia  – problém tretieho tisícročia
  • Prevence úrazů na lyžích v kontextu sociálně ekologického modelu

A mnoho ďalších tém…

Stiahnite si aktuálne čísla v slovenskom alebo českom jazyku

Zdravotníctvo a sociálna práca SK [pdf 3,3MB]

Zdravotnictví a sociální práce CZ  [pdf 3,3MB]