Zdravotníctvo a sociálna práca
3-4 / 2011

Aktuálne číslo nášho vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca
• ročník 6. • 2011, č. 3 — 4.
Časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 6 rok. Z odborného časopisu, ktorý vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave sa z odborného časopisu postupne vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov a tým , že je recenzovaný na vedecko-odborný časopis.

Výber z obsahu aktuálneho čísla

  • Disabilita seniorov versus kvalita bývania v Prešovskom okrese
  • Niektoré etické problémy pri starostlivosti o chorých na Alzheimerovu demenciu
  • Abstrakty VII. Vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou “Spolupráca pomáhajúcich profesií – determinant kvality života populácie“ I. časť
  • Dobrovoľníctvo v zariadeniach pre seniorov
  • Bezdomovectvo ako zdravotný a sociálny problém
  • Edukácia matky a príbuzných počas hospitalizácie rizikového novorodenca
  • Senior a súčasnosť
  • Spolupráca  formálnych a neformálnych subjektov sociálnej pomoci – jeden z determinantov kvality života seniorov

A mnoho ďalších tém…

Stiahnite si aktuálne čísla v slovenskom alebo českom jazyku

Zdravotníctvo a sociálna práca SK, číslo 3-4 [pdf 1,47MB]

Zdravotnictví a sociální práce CZ, čislo 3-4 [pdf 1,47MB]