Zdravotníctvo a sociálna práca
1-2 / 2012

Aktuálne číslo nášho vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca
• ročník 7. • 2012, č. 1 — 2.
časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 7 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Výber z obsahu aktuálneho čísla

  • Nezamestnanosť ako sociálny jav a jeho dôsledky
  • Kompetencie v trendoch teórie a praxe
  • Multidisciplinárny odborný tím pri onkologickom pacientovi z pohľadu humanitných vied
  • Mechanizmy wykluczenia społecznego a jakość życia osób niepełnosprawnych
  • Prvky rehabilitačního ošetřovatelství v onkologii
  • Postoj laickej verejnosti k prevencii kolorektálneho karcinómu
  • Faktory  ovplyvňujúce  výber  povolania  sestra
  • Dysfunkcia pohybového systému v kontexte kvality života študentov

A mnoho ďalších tém…

Stiahnite si aktuálne čísla v slovenskom alebo českom jazyku

Zdravotníctvo a sociálna práca SK, číslo 1-2/2012 [pdf 2,40MB]

Zdravotnictví a sociální práce CZ, čislo 1-2/2012 [pdf 1,75MB]