Zdravotníctvo a sociálna práca
3 / 2012

Aktuálne číslo nášho vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca
• ročník 7. • 2012, č. 3.
časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 7 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Výber z obsahu aktuálneho čísla

  • Slovenské národné slávnosti 2012 na Dolnej zemi
  • Možnosti poznania aplikácie probiotík v liečbe onkologických chirurgických ochorení
  • Úroveň kvality života žien s nádorovým ochorením maternice Z hľadiska zapojenia sa do pracovného procesu (zamestnanosti)
  • Analýza súčasných prístupov k chirurgickej liečbe tumorov štítnej žľazy
  • Malígny melanóm v oku a sociálne dôsledky radikálnej liečby
  • Názory sestier na predsudky voči duševne chorým
  • Vyznavači islámu v České republice a jejich zkušenosti s hospitalizací
  • Obezita jako vážný problém veřejného zdraví
    A mnoho ďalších tém…

Stiahnite si aktuálne čísla v slovenskom alebo českom jazyku

Zdravotníctvo a sociálna práca SK, číslo 3/2012 [pdf 2,83MB]

Zdravotnictví a sociální práce CZ, čislo 3/2012 [pdf 2,83MB]