Zdravotníctvo a sociálna práca
4 / 2012

Aktuálne číslo nášho vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca
• ročník 7. • 2012, č. 4.
časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 7 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Výber z obsahu aktuálneho čísla

  • Burza informácií – pre študentov a absolventov stredných škôl – I. Ročník
  • Oftalmogerontológia I.
  • Príčiny zrakového postihnutia a slepoty vo svete podia údajov WHO
  • Etapy vývoja neurochirurgie
  • Limity diagnostiky sentinelovej uzliny v chirurgickej liečbe malígneho
  • Nové možnosti MBA studia ve zdravotnictví a v sociálních službách v České republice
  • Možnosti a využívaní dopravy a dopravních prostředků u Romů žijících v sociálně vyloučených lokalitách
    A mnoho ďalších tém…

Stiahnite si aktuálne čísla v slovenskom alebo českom jazyku

Zdravotníctvo a sociálna práca SK, číslo 4/2012 [pdf 2,00MB]

Zdravotnictví a sociální práce CZ, čislo 4/2012 [pdf 2,20MB]