Zdravotníctvo a sociálna práca
2 / 2015

Aktuálne číslo nášho vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca, 2/2015
• ročník 10. • 2015 č.2.

časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 8 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Výber z obsahu aktuálneho čísla

  • Analýza vybraných studií klasifikačního systému Omaha
  • Makrofágy asociované s nádorom a ich význam v progresii nádoru
  • Štandardy kvality sociálnych služeb v Slovenskej republike
  • Komparácia právnej úpravy povinného očkovania detí v Slovenskej republike a Českej republike
  • Emočná a sociálna oblasť kvality života ľudí s poruchami sluchu
  • Starostlivosť o zdravie Rómov v neštátnych zdravotníckych zariadeniach v Sučanoch

A veľa daľších tém…

Stiahnite si aktuálne čísla v slovenskom alebo českom jazyku

Zdravotníctvo a sociálna práca SK, číslo 2/2015
Zdravotnictví a sociální práce CZ, čislo 2/2015