Zdravotníctvo a sociálna práca 1 / 2016

Aktuálne číslo nášho vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca, 1/2016
• ročník 11. • 2016 č.1.

časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 8 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Výber z obsahu aktuálneho čísla

  • Využitie smartfónu ako zobrazovacej techniky pri vyšetrení očného pozadia pacientov v rámci misijních programov
  • Vekom podmienená degenerácia makuly a jej vplyv na stratu zraku vo vyšších vekových skupinách
  • Možnosti epitetického riešenia defektov v oblasti tváre po liečbe nádorového ochorenia oka
  • Krátky prehľad kauzálnej patogenézy papilárního karcinómu štítnej žľazy
  • Kolorektální karcinom a primární prevence
  • Kvalita života seniorov v meste a na vidieku v regióne Bardejov

 

A veľa daľších tém…

 

Stiahnite si aktuálne čísla v slovenskom alebo českom jazyku

Zdravotníctvo a sociálna práca SK, číslo 1/2016
Zdravotnictví a sociální práce CZ, čislo 1/2016