Zdravotníctvo a sociálna práca 3/2016

Aktuálne číslo nášho vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca, 3/2016
• ročník 11. • 2016 č.3.

časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 8 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Výber z obsahu aktuálneho čísla

  • Delenie nezávislých zdravotných centier z hľadiska riadenia
  • Možnosti 3D tlače rádiochirurgických operácií
  • Autovakcíny v liečbe chronických a recidivujúcich kolpitid
  • Sauna a jej vplyv na organizmus
  • Vplyv supervízie na kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v zaradeniach sociálnych služieb
  • Granulox – správna voľba pri ošetrovaní syndrómu diabetickej nohy

A veľa daľších tém…

Stiahnite si aktuálne čísla v slovenskom alebo českom jazyku

Zdravotníctvo a sociálna práca SK, číslo 3/2016
Zdravotnictví a sociální práce CZ, čislo 3/2016