Zdravotníctvo a sociálna práca 4/2016

Aktuálne číslo nášho vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca, 4/2016
• ročník 11. • 2016 č.4.

časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 8 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Výber z obsahu aktuálneho čísla

  • Peter G. Fedor-Freybergh 80-ročný
  • Štefan Galbavý 70-ročný
  • Úloha chirurgie v manažmente metastatického karcinómu prsníka – prehľadová práca
  • Reparace DNA u nádoru hlavy a krku a jejich radiosenzitivita – Dilema terapie první volby
  • Obrat nemeckých zdravotných stredísk z pohľadu ich vedenia a legislatívnych aspektov
  • Vakcinácia ako súčasť prevencie infekčních ochorení

A veľa daľších tém…

Stiahnite si aktuálne čísla v slovenskom alebo českom jazyku

Zdravotníctvo a sociálna práca SK, číslo 4/2016
Zdravotnictví a sociální práce CZ, čislo 4/2016