Zdravotníctvo a sociálna práca 4/2017 Supplementum

Aktuálne číslo nášho vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca, 4/2017 Supplementnum
• ročník 12. • 2017 č.4. / Supplementum

časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 12 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Výber z obsahu aktuálneho čísla

  • Zdravotnícke a sociálne problémy 21. storočia a Európa
  • Bioeticé výzvy začiatku 21. storočia v edukácii zdravotníckych profesionálov
  • 3D Tlač v klinickej praxi, perspektívy bioprintingu v 21. storočí
  • Finančné a ekonomické perspektívy v sociálnej starostlivosti o seniorov v 21. storočí
  • Obezita ako civilizačné ochorenie a zároveň ako rizikový faktor vzniku karcinómu prsníka
  • Sestrinske intervencije u prevenciji i tretman u limfedema nakon operacije dojke
  • Zmena kvality života pacientov s Lymfedémom hornej končatiny po operácii karcinómu prsníka
  • Nové trendy v komunikácií s pacientmi so sluchovým postihnutím na oddeleni plastickej chirurgie
  • a mnoho ďalších tém…

Stiahnite si aktuálne čísla v slovenskom alebo českom jazyku

Zdravotníctvo a sociálna práca SK, číslo 4/2017
Zdravotnictví a sociální práce CZ, čislo 4/2017