Zdravotníctvo a sociálna práca 2/2018

Aktuálne číslo nášho vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca, 2/2018
• ročník 13. • 2018 č.2.

časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 12 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Výber z obsahu aktuálneho čísla

  • Prevencia v kontexte intervencie porúch rodiny
  • Metódy výučby v procese inovatívneho vzdelávania sestier
  • Stratégie prevencie kardiovaskuárnych ochorení
  • Nové teoretické náhľady na artériosklerózu
  • Potreba zariadenia pre dlhodobo ventilovaných pacientov
  • Nový prístup k liečbe troch bežných dermatologických problémov
  • Informácia o konferencii s medzinárodno účasťou

Stiahnite si aktuálne čísla v slovenskom alebo českom jazyku

Zdravotníctvo a sociálna práca SK, číslo 2/2018
Zdravotnictví a sociální práce CZ, čislo 2/2018