Zdravotníctvo a sociálna práca 2/2019

Aktuálne číslo nášho vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca, 2/2019
• ročník 14. • 2019 č.2.

časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 14 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Výber z obsahu aktuálneho čísla

  • Neurotransplantácie embryonálneho tkaniva pri Parkinsonizme a Huntingtonovej chorei na Slovensku
  • Opioidy – včera a dnes
  • Riziko syndrómu vyhorenia v zdravotnej starostlivosti a sociálnych službách
  • Krátkozrakosť a možnosti laserovej korekcie
  • Dospělý pacient s chřipkou v primární péči
  • Dětské úrazy spojené s vodou v českých aquaparcích
  • A mnohé ďaľšie témy….

Stiahnite si aktuálne čísla v slovenskom alebo českom jazyku

Zdravotníctvo a sociálna práca, číslo 2/2019