Zdravotníctvo a sociálna práca 3/2019 Supplementum

Aktuálne číslo nášho vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca, 3/2019 Supplementum
• ročník 14. • 2019 č.3. Supplementum

časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 14 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Výber z obsahu aktuálneho čísla

  • Metabolický syndróm a nefarmakologické ovplyvĖovanie jeho zložiek
  • Vedomosti študentov o ergonomických zásadách pri práci s počítačom
  • Sociálna a emocionálna inteligencia u sestier
  • Oczekiwania a realia przyszłych menedĪerów instytucji pomocy społecznej w Polsce
  • Výuka a trénink manažerských dovedností v nemocniþních zaĜízeních
  • Digitálna transformácia a stereotaktická rádiochirurgia oka
  • Porovnanie kvality života pacientov po radikálnych operáciách nádorov oka a po rádiochirurgických postupoch
  • Dzisiaj: student. Jutro: nauczyciel. Metody uczenia siĊ przyszłych nauczycieli
  • A mnohé ďaľšie témy….

Stiahnite si aktuálne čísla v slovenskom alebo českom jazyku

Zdravotníctvo a sociálna práca, číslo 3/2019, Supplementum