Zdravotníctvo a sociálna práca 4/2019

Aktuálne číslo nášho vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca, 4/2019
• ročník 14. • 2019 č.4.

časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 14 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Výber z obsahu aktuálneho čísla

  • Odkazy výchovnej formácie svätého apoštola Pavla
  • Využití metody krátké intervence ke snížení prevalence kuřáctví
  • Stratégia chirurgickej liečby hepatálnych metastáz kolorektálního karcinómu
  • Subakromiálny imingement syndróm – zhodnotenie súboru 60 pacientov na báze Oxford Shoulder Score po artroskopickej subakromiálnej dekompresii
  • Verejné zdravotníctvo a komparácia manažmentu mimoriadnych situácií spôsobených klimatickými zmenami
  • A mnohé ďaľšie témy….

Stiahnite si aktuálne číslo: Zdravotníctvo a sociálna práca, číslo 4/2019