Zdravotníctvo a sociálna práca 4/2020

Aktuálne číslo nášho vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca, 4/2020
• ročník 15. • 2020 č.4.

časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 15 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Výber z obsahu aktuálneho čísla

  • Faktory ovlivňujcí kvalitu života u pacientů s diabetem mellitem 1.typu
  • Sebaceózny karcinóm mihalníc
  • Rôzne anti-VEGF preparáty pri liečbe diabetického edému makuly
  • Případová studie aplikace hipoterapie u pacientů předškolního věku s kombinovaným postižením
  • Aplikace metody krátké intervence pro zlepšení zdravotní gramotnosti pacientů ve zdravotnických zařízeních v České republice
  • Vplyv rodičov na fyzickú aktivitu adolescentov
  • Limity a možnosti manažmentu sociálnych služieb spojených s výkonom niektorých odborných činností

Stiahnite si aktuálne číslo: Zdravotníctvo a sociálna práca, číslo 4/2020