Zdravotníctvo a sociálna práca 5/2020

Aktuálne číslo nášho vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca, 5/2020
• ročník 15. • 2020 č.5.

časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 15 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Výber z obsahu aktuálneho čísla

  • Indikácie k enukleácii a eviscerácii očnej gule
  • Trabekulrulektómia v cirurgickej liečbe
  • MMPR (Proteíny opravujúce nezhody) a survivinv tubulárnych adenómoch hrubého čreva
  • Nová klasifikácia low grade malígnych chrupavku tvoriacich nádorov kostí a ich stručná morfologická diferenciálna diagnostika
  • Vývoj hospicovej starostlivosti v kontexte modernizácie zdravotnej starostlivosti na Slovensku od roku 1948 až po pandémiu COVID-19
  • Fyzická aktivita ako jeden z prvkov prekonania COVID-19 a jej vplyv na sociálny rozvoj a životnú spokojnosť

Stiahnite si aktuálne číslo: Zdravotníctvo a sociálna práca, číslo 5/2020