Zdravotníctvo a sociálna práca 4/2021, Supplementum

Ročník 16 / 2021, č.4, Supplementum. Nášho vedeckého časopisu ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA PRÁCA.

časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 16 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Časopis “Zdravotníctvo a sociálna práca” (Health and Social Work) bol premenovaný v roku 2021 na International Journal of Health, New Technologies and Social Work Including Public Health New Technologies, Nursing, Laboratory Medicine, Social Work and Education.

Pôvodné články

  • DENTAL CARE EFFECT ON ORAL HEALTH OF TWELVE-YEAR-OLD CHILDREN.
  • LABORATORY DIAGNOSIS OF PNEUMONIA – NURSE PARTICIPATION.
  • COVID-19 PANDEMIC AND BARRIERS OF HEARING IMPAIRED IN HARD OF HEARING GROUP.
  • BODY POSTURE AND ITS ABNORMALITIES IN CHILDREN WITHONCOLOGICAL TREATMENT.
  • USE OF SOCIAL THERAPIES IN LONG-TERM CARE FACILITIES AS A TOOL FOR ACTIVATING SENIORS DURING THE PANDEMIC OF THE SARS COV-2 VIRUS.
  • a mnoho ďaľších zaujímavých tém vo vnútri časopisu…
Stiahnuť číslo 4 - supplementum / 2021