Zdravotníctvo a sociálna práca 4/2022

Ročník 17 / 2022, č.4, nášho vedeckého časopisu ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA PRÁCA.

časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 17 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Časopis “Zdravotníctvo a sociálna práca” (Health and Social Work) bol premenovaný v roku 2021 na International Journal of Health, New Technologies and Social Work Including Public Health New Technologies, Nursing, Laboratory Medicine, Social Work and Education.

Pôvodné články

  • Postcovidový syndróm, nervový a senzorický systém
  • Efektívne možnosti podpory liečebného procesu u pacientok s rakovinou prsníka v postcovidovom období
  • Príspevok gestalt terapie ku sociálnemu poradenstvu
  • Samovyšetrovanie prsníkov v rámci všasnej diagnostiky karciómu prsníka
  • Laboratórna diagnostika tuberkulózy – prehľad
  • Nový náhľad na segmentálnu organizáciu ľudskej miechy
Stiahnuť číslo 4/2022